Fotogalerie TV

digital Digitální antény na STA
lete Rozvody TV a internetu pod následným zateplením
 pru02  Řešení pro domy bez STA pro montáž antén
 pru03  Ukázka svedení TV kabeláže ze střechy domu
 rijna001  Uchycení paraboly na plášť domu a odvod kabeláže
 rijna003

 Rozložení technologií :

pravý rozvaděč - eternet

levý rozvaděč - TV + satelit

 soustava  Umístění antén na STA pro digitální a satelitní příjem
 soustava 01

Soustava antén pro digitální příjem včetně rádia,

Internet a satelitní příjem.

 sve29 01  Stav TV rozvaděče před rekonstrukcí
 sve29 02

 Stav TV rozvaděče po rekonstrukci včetně 

vnitřní eternetové sítě