Reference

Zde je malý výčet některých již zrealizovaných projektů, kde bylo provedeno zasíťování TV sítí, internetovou sítí, kamerami, nebo zabezpečení EZS, případně elektropráce. Adresy jsou uvedeny záměrně pro Vaší kontrolu a ověření spolehlivosti a spokojenosti zákazníka.


ADRESA REALIZOVANÉHO PROJEKTU

Tv
TV

ROZVODY

internet
INTERNET

SÍŤ

kameraezs
CCTV / EZS

elektrikar

Elektro,

zvonky

BD Bedrnova 4
    yes  
SVJ Dolní 87     yes  
BD V Zálomu 10
    yes  
SBD Vítkovice Generála Janka 2     yes  
BD ukrajinská 44 Ostrava     yes  
Purkyňova 6 Ostrava     yes   
fa LAPET gastro s.r.o. Bílovec     yes   
BD Jugoslávská 18c Ostrava     yes  
RD Sokolská 98 Starý Bohumín     yes   
autoservis Neplecha Karel     yes   
fa Ondera Aleš Paskov     yes   
SVJ  Viléma Balarina 4 Hlučín      yes  
fa KEMPA ŠROT s.r.o.      yes  
SVJ Bolotova 9      yes  
fa Individual Fitnes      yes  
BD Na rybníčku - Poruba Ukrajinská 32      yes  
Purkiňova 6, Ostrava      yes  
BD Četyny 9, Ostrava yes     yes  
fa LAPET Gastro s.r.o. Bílovec      yes  
SV Štefánikova 1146,1147,1148,1149 Bohumín - - yes -
BD Mariánskohorská 3, Ostrava - - yes -
Společenství vlastníků I. J. Pešiny 115 FM
yes - - -
Autoservis - Neplecha Karel
 - - yes   -
BD Ukrajinská 44 - - yes -
fa METRANS a.s. - - yes -
Vardasova 11, Havířov - - yes -
SVJ P.Křičky 13, Ostrava - - yes yes
Zengrová 10, Ostrava - - yes -
Viléma Balarina 4, Hlučín
- - yes  
SV Horní 58, Ostrava - - yes  
BD Lumírová 28 Ostrava - - yes  
SVJ Krestova 21, Ostrava - - yes yes 
SBD Bohumín Svatopluka Čecha 1128 - - yes  
Restaurace Top Lunch - Brno     yes  
KAPOservis, Ostrava - - yes  
BD Václava Jiříkovského 42, Ostrava - - yes  
SBD Bohumín, Čáslavská 971 - - yes  
BD V.Jiříkovského 42, Ostrava - Dubina - - yes  
fa Maxira technology s.r.o., Těšínská 128, Ostrava  - - yes  
Restaurace Sport bar live Poruba - - yes  
Modely LUX, Tlapákova 1, Ostrava - - yes  
Restaurace Lunchtime, Nová Karolína Ostrava
- - yes  
Společenství pro dům Martinovská 3145/38, Ostrava yes - -  
SVJ Michálkovická 109a Ostrava - - yes  
BD Jugoslávská 26, Jugoslávská 26, Ostrava - - yes  
KRMÍM KVALITNĚ s.r.o. - Opava
 -  - yes  
Restaurace Kebab - Český Těšín  -  - yes  
STAZ s.r.o, Opava -  yes yes   
B2B Ostrava  -  - yes   
RD v Opavě yes yes yes  
ENVIRMINE-ENERGO, a.s - Ostrava  -  - yes  
Restaurace Peneta, FN Ostrava Poruba  - yes yes  
RD v Beskydech yes yes yes  
JoJo Park- Kaufland, Ostrava  -  -  yes  
BD Horní 62, Ostrava  -  - yes   
BD Svornosti 6 a 8, Ostraav  yes yes  -  
BD Svazácká 44, Ostrava yes  - -  yes
BD Stavbařů 10, Ostrava yes  - -  
BD Průkopnická 6, Ostrava  yes  yes -  
BD J.Matušky 3/28, Ostrava  -  - yes   
BD Dr. Martínka 16 a 18, Ostrava  yes yes  yes   
BD P.Lumumby 74, Ostrava yes yes  -  
BD Aviatiků 12, Ostrava yes  -  -  
Jiskřiček 9, 7 a 11 Ostrava yes yes -  
Mojmírovců 11, Ostrava yes - -  
BD J.Maluchy 89, Ostrava yes yes yes  
BD P.Lumumby 76, Ostrava yes yes -  
BD Svazácká 46, Ostrava yes - -  
H.Salychové 18, Ostrava - Polanka nad Odrou yes yes -  
BD Krasnoarmějců 25, Ostrava yes - -  
BD Kosmonautů 1, Ostrava yes - -  
BD J.Matušky 5/29, Ostrava yes yes yes  yes
BD Průkopnická 20, Ostrava yes yes -  
Švédská 29, Ostrava yes yes -  
BD Krestova 2, Ostrava yes yes -  
Letecká 2, Ostrava yes yes -  
Letecká 4, Ostrava yes yes -  
Moravská 75, Ostrava yes yes -  
Svornosti 27, Ostrava yes yes -  
Želazného 4, Ostrava yes - -  
28.října 149, Ostrava yes yes -  
28.října 151, Ostrava yes yes -  
28.října 153, Ostrava yes yes -  
Jiskřiček 4, Ostrava yes yes -  
BD P.Lumumby 82, Ostrava yes - -  
Krasnoarmějců 3, 5, 7  Ostrava yes - -  
BD Svornosti 13, Ostrava yes - -  
Průkopnická 12, Ostrava yes yes -  
Maroldova 8, Ostrava yes yes -  
Průkopnická 22, Ostrava yes yes -  
Domov mládeže, Lidická 50, Ostrava yes - -  
Volgogradská 58,60 , Ostrava yes - -  
Domov důchodců Havířov Šumbark yes - -  
Budovatelská 19,21,23 yes - -  
Hotel formule Havířov yes - -  
Svazácká 15, Ostrava yes yes -  
Výškovická 129, Ostrava yes yes -  
Krestová 9, Ostrava yes yes -  
Krestová 11, Ostrava yes yes -  
Dr. Martínka 47, Ostrava - yes -  
Svazácká 48, Ostrava yes yes -  
Nedbalová 23, Ostrava - yes -  
Nedbalová 25, Ostrava - yes -  
Mánesová 11, Ostrava - yes -  
Karolínská 1, Ostrava - yes -  
Havířská 10, Ostrava - yes -  
Nádražní 103, Ostrava - down -  
Sokolská třída 69, Ostrava - down -  
R. Prchaly 4480, Ostrava - down -  
Průkopnická 18, Ostrava yes yes -  
Oráčová 3, Ostrava - down -  
Výškovická 146, Ostrava - down -  
Výškovická 144, Ostrava - down -  
Čujkovová 34, Ostrava - down -  
Kmetská 1, Ostrava - yes -