Povinosti provozovatele

Nedá se říct, že by jich bylo mnoho, nic méně málo jich taky není. Provedeme si rozdělaní podle suběktů:

        1. Obytné a panelové domy:

 • Ohlášení na ÚOOÚ v Praze ( v případě že je obraz zaznamenáván na DVR )
 • Vedení knihy provozu kamerového systému CCTV
 • Řádné označení domu tabulkou s informací o kamerovém systému se záznamem ( toto má svá kritéria a běžně používané jsou nedostatečné)
 • Protokol o zaškolení a poučení odpovědných osob
 • Smlouva na revize a funkční zkoušky CCTV - nejedná se o záruční a pozáruční servis !
 • Mapa rozmístění kamer a komponentů CCTV
 • Souhlas nájemníku v domě s instalací a provozem CCTV
 • Snímaný obraz nesmí zasahovat do bytových jednotek
 • Záznamové zařízení DRV musí být v samostatné zabezpečené místnosti
 • DVR musí být uloženo v ocelové skříni se zámkem a přístupné jen pod jménem a heslem

      2. Firmy a organizace

 • Ohlášení na ÚOOÚ v Praze ( v případě že je obraz zaznamenáván na DVR )
 • Vedení knihy provozu kamerového systému CCTV
 • Řádné označení provozovny tabulkou s informací o kamerovém systému se záznamem ( toto má svá kritéria a běžně používané jsou nedostatečné)
 • Protokol o zaškolení a poučení odpovědných osob
 • Smlouva na revize a funkční zkoušky CCTV - nejedná se o záruční a pozáruční servis !
 • Mapa rozmístění kamer v oběktu
 • Zaměstnanci včetně brigádníků, musí podepsat prohlášení o tom, že berou na vědomí monitorování pracoviště
 • Kamery nesmí být umístěny v prostorách šaten a sociálních zařízení
 • Záznamové zařízení DRV musí být v samostatné zabezpečené místnosti
 • DVR musí být uloženo v ocelové skříni se zámkem a přístupné jen pod jménem a heslem

      3. Rodinné domy a soukromé prostory

 • Zde zákon nenařizuje žádné povinnosti mimo povinnost nenarušovat soukromí jiných osob