Možnosti technologií a pojmy

DVR rekordér


DVR rekordér je zařízení, zajiśťující záznam obrazu z bezpečnostních kamer na paměťové médium. Dříve se využívalo pro tento záznam magnetických pásek jako u běžného videorekordéru, dnes již záznam probíhá téměř výlučně na pevný disk. Pevný disk u všech našich rekordérů využívá standartní rozhraní SATAII, proto lze použít disky shodné s pevným diskem pro PC. Ale pozor - je třeba si uvědomit, že v DVR rekordéru je mnohem menší prostor než ve většině počítačů, a vzhledem k požadavku na minimální hluk při provozu zařízení se zde často nenachází ani ventilátor. Proto doporučujeme volit pevné disky se zvýšenou odolností proti teplotním výkyvům, které jsou přímo určeny pro použití v těchto zařízeních. Cena těchto disků je sice o cca 15% vyšší, je však vyvážena vysokou následnou spolehlivostí celého systému.Naše firma využívá v běžných instalacích téměř výhradně disky Seagatte Pipeline, se kterými mám tu nejlepší zkušenost.

U DVR rekordéru je kromě již zmíněné teplotní odolnosti dalším velmi důležitým parametrem jeho kapacita. Pro záznam v rozlišení D1 při rychlosti 25 snímků za sekundu (viz, níže) je třeba počítat na každou kameru cca 800 MB na 1 hodinu záznamu. Tento parametr je pouze orientční, protože potřebná kapacita je závislá na nastavené úrovni komprese, množství pohybu v obraze a dalších parametrech. Podle následujícího vzorce tak můžete určit přibližnou potřebnou kapacitu. Je třeba uvést, že se jedná o potřebnou kapacitu při trvalém záznamu všech kamer. V případě, že bude DVR rekordér nastaven na záznam pouze při pohybu, bude výsledná doba samozřejmě mnohem delší.

Kapacita (GB) = počet kamer - požadovaná délka záznamu(dny)

Další parametry, jako rychlost zápisu a čtení pevného disku - nejsou v zabezpečovacích apliukacích dnes již u běžných systémů příliš důležité. I pomalejší pevné disky jsou zpravidla rachlostně plně dostačující. V případě, že se rozhodnete využít skutečně standartní disk pro osobní počítače, doporučujeme alespoň volit disk s nižším počtem otáček, protože tyto typy se méně zahřívají.

Při výběru samotného DVR rekordéru je nejdůležitějším parametrem samozřejmě nejvyšší kvalita obrazu, kterou je rekordér schopen zaznamenat - tedy rozlišení. To se udává v množstvích obrazových bodů obrazu. Používaná jsou následující rozlišení:

D1 - 720x576 bodů - Jedná se o rozlišení klasické (tedy nikoliv HD) televize v PAL formátu. Doporučujeme vždy vybírat rekordér, který toto rozlišení nabízí.  U některých rekordérů naleznete pod rozlišením D1 rozměr obrazu 704x576 - což je také správný parametr, protože ve skutečnosti se zbývajících 16 obrazových řádků využívalo u přenosu klasické nalaogové televize například pro data služby TELETEXT. Reálné rozlišení obrazu je ve všech případech 704x576

HD1 -  720x288 bodů
(Případně 704x288) - Přes lehce zavádějící zkratku HD se nejedná o záznam ve vyšším - ale naopak nižším rozlišení než je D1. Zkratka znamená Half D1. U jednodušších systémů a zvláště při využití kamer nižších cenových tříd může být toto rozlišení dostačující - navíc potřebná kapacita pevného disku se snižuje na 50% - tedy cca 400MB/hod.

CIF 352x288
bodů - Stále ještě jsou na trhu rekordéry, nabízející pouze rozlišení CIF.  Vzhledem k tomu, že množství obrazových bodů je proti D1 pouze čtvrtinové, lze záznam v takto nízkém rozlišení opravdu používat pouze u přehledových systémů - například na záznam obsazenosti parkovacích míst na podzemním parkovišti - kdy poznáte barvu a typ vozidla, ale již ani na relativně krátkou vzdálenost nepřečtete SPZ. Toto rozlišení se jako maximální proto objevuje v naší nabídce už pouze u speciálních rekordérů s velkým počtem obrazových kanálů - 24 a 32.

QCIF - 176x144 bodů
- Pro záznam se toto rozlišení dnes již nepoužívá, své uplatnění však může nalézt při kódování videa pro přenos na mobilní telefony s malým displejem kde lze zajistit relativní plynulost přenášeného obrazu bez vysokých nároků na přenosovou rychlost GSM sítě. 

Dalším parametrem, rozhodujícím o kvalitě výsledného záznamu, je počet snímků za sekundu, které je rekordér schopen zaznamenat. V tomto směru doporučujeme u ostatních prodejců opratrnost. Parametry rozlišení a počet snímků jsou zpravidla uváděny samostatně, což může vést k milnému dojmu. Například - prodejce uvádí rozlišení D1 a maximální rychlost 25 snímků za sekundu. Po nákupu pak zjistíte, že rekordér umí skutečně D1 rozlišení, ale rychlost 25 fps lze nastavit pouze při použití rozlišení CIF. Někteří prodejci pak uvádejí počet snímků i vyšší než 25 - tedy 100/200/400. Jedná se o jiný typ výpočtu, kdy je třeba tento uváděný počet vydělit počtem kanálů rekordéru. Žádný zabezpečovací rekordér nezaznamenává jednotlivé kanály v rychlosti větší než 25 fps.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zabezpečovací systém, není však plynulost obrazu zase až tak důležitá jako rozlišení. Výsledkem záznamu totiž nemá být plynulý film, ale důkazní materiál při případné krádeži, proto snímková frekvence 13 fps je také dostačující. 
U  nejbějžnějších rekordérů pro malé systémy v naší nabídce - tedy rekordérů se 4mi kanály - je rychlost záznamu dnes již vždy D1/25FPS.

Po výběru rekordéru dle výše uvedených požadavků doporučujeme také zkontrolovat, zda rekordér má všechny funkce které potřebujete. Zde je přehled těch nejběžnějších:

Záznam při pohybu - pravděpodobně ta nejdůležitější funkce DVR rekordéru. Pro každý kanál se dá trvale, nebo v zadaném časovém úseku nastavit možnost, kdy je záznam pořizovám pouze v případě, že se v záběru vyskytuje pohyb. Pro tuto aplikaci není třeba žádných pohybových čidel. Kamera obraz odesílá do rekordéru trvale, a DVR vyhodnocuje, zda dochází ke změně obrazu, tedy k pohybu. Pokud ano, zahajuje se záznam. Většina našich rekordérů umožňuje záznam s přednahráváním. V tomto případě je trvale v paměti rekordéru cca 5 sekund posledního záznamu, které jsou v případě pohybu předřazeny před pořizovaný záznam na pevném disku. 

Alarmové vstupy/výstupy - Některé rekordéry jsou vybaveny několika vstupy a výstupy, které mohou sloužit k připojení například vstupů standartních pohybových či dveřních/okeních čidel či naopak k připojení alarmového výstupu do zabezpečovací centrály. Řešení s využitím klasických pohybových čidel se někdy používá při pořizování nočního záznamu ve venkovním prostředí. Infračervené světlo kamery je totiž lákadlem pro noční hmyz, který pak spouští noční záznam v letních měsících prakticky pořád. Další možností využití alarmových vstupů je pak při použití ve spojení s pohyblivou kamerou, kdy jde nastavit, že při otevření dvěří či vrat do areálu se tato kamera otočí na zadanou pozici - tedy tak aby v tu chvíli optimálně zabírala například tyto dveře.

Zobrazení kanálů - Funkce, která popisuje možnosti zobrazení kanálů rekordéru na připojené televizi či monitoru. Některé rekordéry umožňují zobrazení pouze 1 vybraného kanálu. Všechny rekordéry, které naleznete v naší nabídce vždy umí zobrazit celou řadu rozložení kanálů.

RS-485 rozhraní - Dvoudrátové rozhraní, které je nutností pro ovládání pohyblivých kamer, či kamer se vzdáleně řízeným Zoomem. Zpravidla svorkovnice s konektorem na zadní straně rekordéru, označená RS-485 + / RS-485-.

CZ Rozhraní - Označuje, že uživatelské rozhraní pro konfiguraci rekordéru bylo přeloženo do českého jazyka. Jedná se o rozhraní dostupné z připojené televize nebo monitoru.

Připojení k internetu - Všechny rekordéry v naí nabídce již disponují RS-485 portem pro připojení k počítačové síti, případně k internetu. Pro konfiguraci připojení doporučujeme spolupráci se správcem PC sítě, protože vyžaduje alespoň minimální znalosti problematiky PC sítí.

ON-Line dohled - Funkce, umožňující pomocí prohlížeče Internet Explorer, či pomocí aplikace DMS z dodaného disku živý náhled na obraz z připojených kamer.

Vzdálené přehrávání záznamů - Funkce přehrávání uložených zabezpečovacích záznamů staršího data z pevného disku přes připojení z Internet Exploreru nebo z dodávané aplikace

Připojení více DVR - Možnost CMS aplikace, kdy je do jednoho zobrazení a případně místního záznamu zařazen více než jeden DVR rekordér. Dnes již standartní funkce u všech dodávaných modelů.

Vzdálená konfigurace - Možnost změny nastavení DVR rekordéru přes PC aplikaci či Internet Explorer

Podporované OS mobilních telefonů - Podporované operační systémy mobilních telefonů. Pokud je DVR rekordér korektně připojen do sítě Internet, je možné pomocí speciální aplikace zjískat přístup na kamery i z pomocí mobilního telefonu. Aplikaci naleznete na dodaném CD. Ve většině případů se nachází také na aplikačním obchodu daného operačního systému. V naší firmě využíváme mobilní telefony s operačním systémem Android ve spojení s aplikací IP Cam Viewer od vývojáře Danny Choi. U DVR rekrdérů je většinou k dispozici aplikace Mobile Eye Viewer pro většinu operačních systémů. Vzhledem k častým aktualizacím operačních systémů mobilních telefonů však bohužel nelze garantovat funkčnost dané aplikace ve všech verzích OS.

Podpora FTP - Funkce, umožňující nahrání posledních záznamů v případě alarmu na FTP server. Tato funkce je užitečná pro rychlé zálohování záznamů ve chvíli, kdy může být DVR server zničen nebo odcizen.

Podpora EMAIL Alarmů - Funkce, umožňující zaslání alarmové informace na zadanou E-mailovou adresu. Alarm na mobilní telefon se zpravidla řeší automatickým forwardováním dané emailové adresy.

Dynamic DNS - Podpora dynamického DNS umožňuje připojení rekordéru do sítě internet v případě, kdy poskytovatel připojení sice poskytuje veřejnou IP adresu, ale pouze přidělovanou DHCP serverem. V tom případě se tato adresa může v čase měnit. Služba Dynamic DNS - www.dyndns.org - zajišťuje automatickou aktualizaci DNS záznamu ve svém jmenném serveru.

PPPoE - Funkce, umožňující DVR serveru aktivovat spojení pomocí protokolu "Point-to-Point Protokol over Ethernet" a tak vytvoření IP tunelu.

Posledním parametrem je pak typ kabeláže, pro který je DVR rekordér určen. V naprosté většině případů jsou na rekordéru k dispozici pouze BNC konektory pro připojení VIDEO signálu, a konektory CINCH pro případné připojení zvuku. Vzhledem k tomu, že se dnes již kabeláž častěji řeší pomocí UTP kabelů, využívají se redukce mezi těmito systémy, nazývané UTP Baluny. V naší nabídce naleznete i rekordér, který již má výstupy přímo na UTP kabel, a v jeho dodávce naleznete i redukce na stranu kamery. Tento rekordér - EDR-H904UTP - tak v sobě integruje i kompletní napájecí jednotku pro kamerový systém.


Zabezpečovací kamery 

Výběr zabezpečovací kamery

V naší nabídce naleznete v současné době již více než 120 druhů zabezpečovacích kamer. Pro zákazníka, který se v dané oblasti nepohybuje, může být výběr vhodného typu oříškem. Proto zde uvádíme základní parametry, na které je třeba se zaměřit při výběru kamery.

Základní princip snímaní

Světlo, procházející objektivem kamery, dopadá na senzor, kde je po jednotlivých bodech měřena každá ze třích základních barevných složek. Následně je získaný údaj převeden pomocí DSP procesoru na analogový signál, zesílen a odeslaná po výstupu do DVR rekordéru. V DVR je signál opět převeden na digitální obraz ve vybraném rozlišení, následně kompromován a uložen na pevný disk. Pro zjednodušení v našem příkladu budeme předpokládat záznam v rozlišení D1, kdy je obrazová informace zaznamenána na 704 TV řádkách. Pokud je k rekordéru připojena kamera s nižším řádkováním - například 420 řádků - obraz bude stejně převzorkován na 704 řádků.ů V tomto případě však bude obraz znatelně degradován (bude se jevit jako neostrý s rozmazanými detaily). Optimálním řešením je tedy samozřejmě kamera s co největším počtem TV řádků.

Parametry kamery, kterým věnovat pozornost

Chcete-li si ušetřit ctení celého článku, vybírejte kamery CCD s co největším počtem řádků a především dle požadovaného úhlu záběru. Optimálním řešením jsou kamery varifokální, nejlépe s objektivem 2.8-12mm, které Vám dovolí si úhel záběru nastavit po instalaci otočným ovladačem.

Snímací senzor 

CCD versus CMOS

Na dnešním trhu nalezneme dva typy senozrů - CCD a CMOS. Senzor CMOS zaznamenává barené složky postupně při průchodu jednotlivými vrstvami snímače. CCD senzor má všechny snímače v jedné úrovni,kdy se každý sejmutý obrazový bod sestává ze 3 měření jednotlivých složek. 
Senzory CCD dříve podávaly znatelně lepší výkony nyž CMOS technologie, s vývojem se však tento rozdíl smazává. Je třeba si uvědomit, že HDTV kamery dnes pracují téměř výhradně na CMOS technologii. V zabezpečoací technice lze říci, že kamery se senzorem CMOS zpravidla podávají horší výkony hlavně v nočních hodinách, díky špatné citlivosti na integrované IR přisvícení. V současné době se již na trhu začínají objevovat senzory CMOS s rozlišení 500 a 600 TV řádků, jejichž výkon je již téměř srovnatelný s CCD kamerami. Speciálně 600TVL verze nabízí integrovaný tzv. IR-CUT filter, díky kterému je i citlivost na IR přisvícení kamer dostatečná.

CCD senzory dle jednotlivých výrobců:

SONY - Sony samozřejmě tvoří špičku v zabezpečovací technice. Její senzory jsou nejcitlivější jak v oblasti denního světla, tak i při IR přisvícení. Rozvahu doporučujeme pouze u pořizování kamer s rozlišením 420TV řádků, protože v dané cenové hladině již lze pořídit kamery s čipem NextChip, či SHARP, nabízející ostřejší obraz.

SHARP - Společnost SHARP si bohužel poněkud pokazila jméno díky řadě senzorů s rozlišením 420TV řádků, kde je obraz prakticky shodný s CMOS kamerou. Velmi nás však překvapily kamery se senzorem SHARP s rozlišením 600TV řádků, a to především podáním nočního obrazu, který je snadno srovnatelný i s čipem SONY se stejným rozlišením. Denní podání obrazu je také dobré, dochází však zpravidla k nepříliš věrnému podání barev. Pokud hledáte kamery speciálně pro noční záznam a rozpočet Vám nedovoluje použití kamer SONY, volte senzory SHARP.

NextChip - Senzory NextChip s rozlišením 600TV řádků posktují velmi dobrý obraz při denním záznamu. Při záznamu v noci je jejich sitlivost nepatrně nižší než citlivost kamer SHARP. Noční obraz z kamer NextChip vykazuje i nepatrně vyšší zrnitost. Kamery s tímto senzorem jsou vybaveny OSD menu, které nabízí celou řau volitelných parametrů. Tyto kamery nabízejí dle našeho názoru optimální poměr mezi cenou a výkonem, proto je naleznete v naprosté většině nabízených předkonfigurovaných sestav.

CMOS - Jak již bylo popsáno výše, kamery CMOS s rozlišením nižším než 500TV řádků poskytují obraz nevalné úrovně. Přesto jsou (bohužel) vzhledem k ceně nejprodávanějším typem. Pokud chcete funční a užitečný dohledový systém, doporučujeme se tomuto typu senzoru v současnosti vyhýbat.

Úhel záběru kamery

Přesto, že se dle našich zkušeností jedná o údaj, který je dle našich zkušeností společně s rozlišením kamery nejdůležitější, je zákazníky velmi často podceňován. Úhel kamery je definován ohniskovou vzdáleností objektivu a rozměrem senzoru. Pro zjednodušení budeme uvažovat senzor 1/3 palce, který je jedním z nejčastějších. V naší nabídce naleznete jak kamery fixní, tak kamery varifokální - tedy kamery s proměnlivou ohniskovou vzdáleností - a tedy i úhlem záběru. 
Naše technická podpora se denně setkává se stejným dotazem: "Na jakou vzdálensot lze při použití kamery s rozlišením (například) 700TV řádků rozeznat obličej?". Jak vydíte, v této otázce úhel záběru kamery zcela chybí. A přitom se jedná o ten nejdůležitější parametr speciálně pro tuto problematiku. Pro rozlišení obličeje je vhodné, aby byl zaznamenán alespoň na 35 tv řádcích, tedy zabíral přibližně 1/20 obrazu na výšku. Tedy kamera musí v dané okamžiku zabírat plochu max. 5x5m. Z tohot zadání nám vznikla následující tabulka:

Rozpoznání obličeje dle úhlu záběru
(vzdálenost záběru výšky 5 metrů) 
Objektiv/Úhel záběru Vzdálenost rozpoznání obličeje
2.8mm/83° 2.75 metru
3.6mm/70° 3.72 metru
6.0mm/44° 6,13 metru
8.0mm/34° 8.23 metru
12.0mm/23° 12.32 metru
16.0mm/17.5° 16,32 metru
25.0mm/11,3° 25,35 metru

Z této tabulky vychází velmi jednoduchá pomůcka - pokud vynásobíte ohniskovou vzdálenost tisícem, získáte přibližnou vzdálenost použitelnosti kamery pro rozpoznávání obličejů. Tedy - objektiv s ohniskvou vzdáleností 6mm je pro rozpoznání obličeje použitelný do cca 6-ti metrů. Tento údaj se samozřejmě vztahuje ke kamerám s rozlišením 600 TV řádků. Pro kamery s rozlišením pouze 420 řádků bude tato vzdálenost o cca 45% nižší, protože obličej bude sice na obrazovce větší, ale bude postrádat detaily.
Další častou aplikací pak je potřeba rozpoznávat SPZ projíždejících vozidel. Pro tuto aplikaci se používají speciální kamery které naleznete u nás v příslušném oddělení. Pokud by měla být použita standartní kamera, doporučujeme vycházet z tabulky pro rozpoznání obličeje, ale pro dobrou čitelnost SPZ je třeba jednotlivé údaje o vzdálenosti zkrátit na 50%.

IR Přísvit 

Pro noční záznam využívají kamery integrovaného IR přisvícení pomocí LED diod. Je třeba zdůraznit, že ve chvíli, kdy se kamera přepne na infračervený rozsah je obraz VŠECH kamer na trhu černobílý. Není technicky možné zajistit barevnost obrazu v infračerveném spektru. 
U našich kamer naleznete údaj o přibližném dosahu infračerveného přisvícení. Ve městech a průmyslových aglomeracích s velkým výskytem pevných částic - smogu - v ovzduší je třeba počítat se snížením dosahu přisvícení o cca 30-40%. Dalším parametrem, ovlivňujícím dosah přisvícení je samozřejmě také citlivost senzoru.
U profesionálně vytvářených systémů se při instalaci ven infračervený přísvit někdy odpojuje, a přisvícení se řeší samostatnými infračervenými reflektory, které v naší nabídce naleznete také. Důvodem pro toto řešení je hlavně již víše zmíněná eliminace vlivu nočního hmyzu na záznam při pohybu, pro který je infračervené světlo viditelné.

Varifokální kamery 

Varifokální kamera je samozřejmě ve většině případů nejlepším řešením. Kamera má proměnlivý úhel záběru v širokém rozsahu a nastavuje se pomocí dvojice otočných ovladačů, případně stavěcích šroubků na těle kamery. Jedním ovladačem (Označen Zoom) se nastavuje úhel záběru kamery, druhým ovladačem (Focus) se pak nastavuje zaostření, které je třeba vždy doladit po výběru úhlu.  Velké výhody těchto kamer jsou bohužel zpravidla vyváženy o něco vyšší cenou.

Speeddome kamery

Kamery SpeedDome jsou speciálním typem kamer, které jsou osazeny motory pro pohyb samotné senzorové hlavy. Tento pohyb může být řízen z DVR rekordéru, obsahujícího RS-485 výstup, nebo přímo RS-485 ovladačem - zpravidla klávesnicí. Kromě otočení a naklonění kamery umožňují některé typy i řízení Zoom modulu - tedy opět řízení úhlu záběru kamery. Rozsah zoomu se zde zpravidla pohybuje v podstatně vyšším rozptylu než u pouze varifokálních kamer.
Speedome kamery se zpravidla používají u instalací, kde je v objektu trvale přítomna dohledová služba. Představa, že se na speedome kameru nastaví program kdy přejíždí pravidelně jednotlivá zabezpečená místa a nahradí tak několik kamer je bohužel v praxi málokdy použitelný, protože i měně zkušený zloděj je schopen pohyb kamery během několika minut vysledovat a záběru se vyhnout. Naopak velmi vhodná je instalace Speedome kamer v kombinaci se širokoúhlými přehledovými kamerami, kdy si zabezpečovací služba může zvětšit obraz prostoru například s podezřelým pohybem.

IP Kamery 

Analogové kamery, jak již bylo uvedeno, dosahují maximálního rozlišení ukládáného záznamu 704x576 bodů. Nyní se sice na trhu již objevují i kamery a rekordéry ve standartu SDI, tedy analogové kamery v HD rozlišení až do 1920x1080 bodů. Nicméně jejich cena je zatím velmi vysoká. Řešením požadavku na velmi vysokou kvalitu záznamu mohou být IP kamery, které se dají za rozumnou cenu pořídit v rozlišení 1280x720 bodů, nebo dokonce až v rozlišení 1200x1600 bodů případně kamery 1080P 1920x1080 bodů. Při volbě IP kamery platí samozřejmě velmi podobná pravidla jako u běžných kamer. Je však třeba vzít v úvahu i nároky na přenosovou síť pro digitální přenosy obrazu. Při přenosu obrazu 1280x720 s minimální kompresí a tedy strátou detailu je potřeba uvažovat pro každou kameru reálnou kapacitu 4Mbit/sec, pro rozlišení 1600x1200 kapacitu dvojnásobnou a pro 1080P rozlišení dokonce až 16Mbit/sec. Standartní 100Mbit/sec síť je tedy v jednom segmentu poskytnout dostatek kapacity pro cca 20 kamer 720P, nebo 5 kamer 1080P. Nedoporučujeme používat tyto kamery jako zabezpečovací ve spojení s WIFI bezdrátovou technologií, protože zarušení bezdrátového pásma je dnes již otázka rušičky v řádu několika stokorun.
V nabídce naleznete i malé otočné kamery určené pro instalaci uvnitř budovy. Tyto kamery mají své nezastupitelné místo například při dohledu nad starými lidmy, či v dětském pokoji.